HARBOØRE CENTERET

Den selvejende institution,
Harboøre Centeret afholder
ordinær generalforsamling:

TORSDAG D. 20/9-2018
kl. 19.00 
i Centeret.
Dagsorden i.h.t vedtægter

Vh. Bestyrelsen
NB: evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Luk menu