Generalforsamling 2017

HARBOØRE CENTERET

Den selvejende institution,
Harboøre Centeret afholder
ordinær generalforsamling:

ONSDAG DEN
27/09-2017 kl. 19.30

i Centeret.

Dagsorden i.h.t vedtægter

Bestyrelsen

NB: evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.