Køkkenleder søges

Køkkenleder søges til Harboøre Centeret
Da vores nuværende køkkenleder søger nye udfordringer, søger vi hendes afløser.

Harboøre Centeret har 5.500 m2 under tag, som er indrettet i overensstemmelse med kriterierne for en moderne fleksibel idrætsfacilitet. Centeret har åben hele året, til glæde for de lokale foreninger, private brugere og de mange gæster i områdets sommerhuse.

Harboøre Centeret har en aktiv café, som servicerer de daglige brugere. Og et køkken, som laver skolemad, afholder alle former for private fester, kurser og møder. Café og køkkenafdelingen ledes af køkkenlederen, mens idrætsfaciliteterne ledes af halinspektøren. Sammen har de ansvaret for den daglige drift. Begge refererer til bestyrelsen.

Halbestyrelsen har en klar vision for de kommende år, hvor de fantastiske rammer skal udnyttes til at øge aktiviteterne. Vi søger derfor en køkkenleder, som sammen med halinspektøren og bestyrelsen, kan og vil medvirke til at visionen bliver til konkrete planer og til at gennemføre planerne.

Som køkkenleder får du sammen med halinspektøren det daglige ansvar for, at:
Være ansigtet udad til, der tænker nyt og får igangsat nye aktiviteter.
Brugere i alle aldre mødes med respekt og åbenhed.
Centeret fremstår rent og pænt ude og inde, og at de tekniske installationer vedligeholdes.
Sikre et godt arbejdsmiljø for Centerets medarbejdere og frivillige hjælpere.
Have et godt og tillidsfuldt samarbejde med Centerets brugere, herunder foreningerne, Harboøre Skole og turistområdets aktører.
Budgetter overholdes og planer gennemføres.

Du besidder følgende egenskaber:
Evnen til at sælge og udvikle Harboøre Centerets køkken, så arrangementer tiltrækkes.
Kan lede og motivere dine medarbejdere og frivillige hjælpere.
Kan samarbejde og ser muligheder i stedet for begrænsninger.
Kan sætte grænser for uønsket adfærd på en konstruktiv måde.
Godt kendskab og brugererfaring med gængse PC- programmer.

Din baggrund er ikke afgørende, men du skal have erfaring med at planlægge og afholde større selskaber og arrangementer, alene og sammen med medarbejdere, halinspektør og bestyrelse.

Da Centerets åbningstid også er, når andre holder fri, er det et must, at du er parat til fleksible arbejdstider.

Lønpakke efter kvalifikationer og nærmere aftale.

Ansøgning med relevante bilag sendes til formand Niels Kirk: engbjergvej78@gmail.com, som også kan kontaktes på tlf. 61 74 04 62 for spørgsmål omkring stillingen og Centeret.

Ansøgningsfrist: Snarrest muligt, samtaler holdes løbende og stillingen besættes når den rette kandidat er fundet.