Fællesspisning
kl. 18.00

Hold øje med temaaftner

Onsdag 24.4

Onsdag 29.5

Søndag 23.6 (Sankt Hans)

Torsdag 22.8

Torsdag 3.10

Torsdag 7.11 (Mortens aften)

Luk menu